Basispakket

De zorg behorend tot het verplicht verzekerd pakket op grond van de Zvw.