Begeleiding

Methodisch verantwoorde beïnvloeding (doelgericht, bewust, procesmatig en systematisch) van een patiënt of patiëntsysteem, waarbij de verantwoording ligt bij de patiënt. In tegenstelling tot behandeling is het niet gericht op fundamentele verbetering, maar op emotionele opvang, herstel of verbetering in sociaal functioneren  tegen de achtergrond van een reëel perspectief.

Activerende begeleiding
Activerende activiteiten door de instelling die zijn gericht op het herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.

Ondersteunende begeleiding (ob)
Ondersteunende activiteiten in verband met een psychiatrische aandoening of beperking, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat alleen de ob onder de Zorgverzekeringswet valt als deze strikt noodzakelijk is om de behandeling te laten slagen. Ob is dan namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling (geneeskundige zorg) en dit betekent dat de behandelaar ook de ob direct aanstuurt. Ob kan in dit geval naast de behandelactiviteit geregistreerd worden op de dbc van de patiënt.

Pré-intake, intake en diagnostiek zijn onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Deze activiteiten kunnen altijd gevat worden in een dbc. Mocht de diagnosestelling leiden tot enkel ondersteunende begeleidingscontacten (al dan niet in combinatie met pré-intake en/of intake/diagnostiek en/of algemeen indirecte tijd en/of dagbesteding en/of verblijf zonder overnachting) dan wordt de dbc afgekeurd in de validatie. De dbc kan dan, mits de ondersteunende begeleidingscontacten zijn verwijderd, worden gesloten.