Crisiscontact binnen kantooruren

Een patiëntgebonden contact bij acute en/of niet-geplande problematiek dat plaatsvindt in het kader van de 7x24-uurs dienst op maandag tot en met vrijdag, niet zijnde een feestdag, waarbij de (indirect of direct) patiëntgebonden tijd 50% of meer valt binnen de periode van 08.00 - 18.00 uur.