Gegevens anonimiseren

Zorgtypen die verband houden met een rechterlijke uitspraak worden niet op de declaratie aan de verzekeraars opgenomen. De zorgtypen Rechterlijke machtiging (rm), Rechterlijke machtiging met voorwaarden en Inbewaringstelling (ibs) zullen bij het afleiden van de prestatiecode worden geanonimiseerd.