Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Toegevoegd: deze zorgtypen mogen alleen geregistreerd worden door een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie.

Daarnaast informatie over het typeren van de diagnose toegevoegd. Dit betreft al bestaande regelgeving.