Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

In 2017 is deelprestatie H (hic) als vmo-prestatie toegevoegd.

Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhc-prestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf.