Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Toeslag voor de inzet van een tolk gebarentaal/communicatiespecialist toegevoegd.