Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

In principe mag per crisissituatie slechts één crisis-dbc geopend worden.