Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Te declareren dbc-tarief: