Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 150 Overgang naar DSM-5 toegevoegd.