Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Ter verduidelijking ook aangegeven wie een zorgtraject kan openen.