Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Nieuw menu-item, bevat al bestaande regelgeving.