Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Inzet van een tolk gebarentaal/communicatiespecialist toegevoegd.