Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

De aanbieder moet in het behandeldossier vastleggen welke keuzes er gemaakt zijn bij de inschaling, herbeoordeling en beëindiging van het verblijf van de patiënt.