Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Een dbc moet altijd directe tijd bevatten. Dat geldt voor zowel initiële als vervolg-dbc's. Een initiële dbc moet bovendien altijd direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen die staan beschreven in de declaratiebepalingen.