Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet - als de jaargrens dat mogelijk maakt - de voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt na 34 dagen terugkomt, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc.