Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Toeslag voor de inzet van een tolk gebarentaal/communicatiespecialist toegevoegd.