DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2018

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Datum initiële dbc

Voordat u een initiële dbc kunt openen en zorg kunt registreren, start u een zorgtraject. 

Openingsdatum dbc

Als u vervolgens een initiële dbc opent, vermeldt u de openingsdatum daarvan. Dit is de datum waarop de eerste (directe of indirecte) patiëntgebonden activiteit plaatsvindt van een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie.

Relatie tussen zorgtraject en dbc

De startdatum van het zorgtraject hoeft niet dezelfde te zijn als de openingsdatum van de initiële dbc. Het zorgtraject kan bijvoorbeeld ook starten als uw secretariaat een afspraak maakt. Er is dan nog geen patiëntgebonden activiteit met een behandelaar. De startdatum van het zorgtraject ligt dan dus vóór de openingsdatum van de initiële dbc.

Afdrukken