Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2018

Verblijf

Er zijn twee soorten verblijf:

Verblijf met overnachting

Hiervoor geldt:

  • Als een patiënt uiterlijk om 20.00 uur opgenomen wordt en ’s nachts in de instelling verblijft, telt dit als een verblijfsdag.
  • Voor het bepalen van de precieze deelprestatie gebruikt u de bijlage in het rechtermenu van deze pagina.
  • In 2017 is deelprestatie H (hic) als prestatie toegevoegd en in 2018 de deelprestatie VMR.
  • Er geldt een nhc-toeslag bij verblijf in een beveiligde setting voor de beveiligingsniveaus 2 en 3. Voor de PMU geldt bovendien een speciale nhc.

De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

Verblijf zonder overnachting

Voor deze dagen registreert u niet alleen de verblijfsprestatie Verblijf zonder overnachting, maar ook behandel- en/of diagnostiekactiviteiten.

Verblijfsdagen van ouders, overige familieleden, vrienden of kennissen van een patiënt mag u niet registreren.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden (per dag):

  • Maximaal vier uren direct patiëntgebonden activiteiten.
  • Minimaal één uur vov-personeel.
  • Geen uitsluitend aaneengeschakelde behandeling.
  • Minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met ect.
  • Geen combinatie met een crisis-dbc, dagbesteding, begeleiding, verpleging of verblijf met overnachting.

24-uurscontinuïteitszorg

Dit is basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag beschikbaar is. Beroepen die deze zorg leveren, registreren deze tijd niet volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst. De inzet van deze beroepen is namelijk geheel versleuteld in het tarief van verblijf.