DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2018

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Bekostiging van de ggz

De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg kent een onderscheid tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Beide vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De dbc-systematiek geldt alleen voor de gespecialiseerde ggz.

De volgende zorg kunt u niet registreren met de dbc-systematiek:

Basis-ggz

De basis-ggz kent een eigen systematiek met vier zorgprestaties.

Lang verblijf

De bekostiging van een op behandeling gerichte opname gebeurt na 365 dagen op basis van zzp’s in plaats van dbc’s. In het tweede en en derde jaar valt deze opname nog wel onder de gespecialiseerde ggz en de Zvw.

Forensische zorg

De forensische zorg heeft een eigen db(b)c-systematiek. De extra b staat voor beveiliging.

Zorg na overlijden van de patiënt

Zorg na overlijden van de patiënt wordt volgens de Zvw niet vergoed omdat deze zorg niet bijdraagt aan genezing. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van het dossier.

Openbare ggz

Bij openbare ggz gaat het om preventie en zorg die niet voortkomt uit een individuele en vrijwillige zorgvraag. Daar valt deze niet binnen de dbc-systematiek.

Collectieve preventie en dienstverlening

Zorg in het kader van collectieve preventie en dienstverlening, zoals het voorlichten van jongeren over psychiatrische klachten, mag u niet registreren op een dbc.

Afdrukken