Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2018

Declaratiebepalingen

Te declareren dbc-tarief

1. U kunt een dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het gehele dbc-traject is afgesloten volgens de nadere regels.
  • De stappen in het dbc-traject (openen, typeren, registreren, sluiten en valideren) zijn volledig doorlopen.
  • Deze stappen (behalve valideren) vonden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.
  • De regiebehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed die afleidt naar een dbc. Bij een vervolg-dbc of een patiënt uit de Jeugdwet (zorgtype 147) geldt deze eis niet. Bij crisis-dbc’s hoeft de directe tijd niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.
  • Er zijn geen verblijfsdagen in rekening gebracht terwijl de patiënt afwezig was.
  • Het aantal minuten direct patiëntgebonden tijd dat heeft afgeleid naar een prestatie is zo geregistreerd dat controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

2. De zorgaanbieder kan het dbc-tarief in rekening brengen voor alle afgesloten dbc's die zijn gevalideerd met de validatiemodule. Dit dbc-tarief is het tarief dat van toepassing was op de openingsdatum van de dbc.

3. De zorgaanbieder declareert het dbc-tarief aan de patiënt of de zorgverzekeraar. Als de patiënt tijdens het dbc-traject is veranderd van zorgverzekeraar, gebeurt deze declaratie bij de zorgverzekeraar bij wie de patiënt verzekerd was op de openingsdatum van de dbc.

Onderlinge dienstverlening

4. Bij onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie heeft aangevraagd. De uitvoerende zorgaanbieder mag zelf geen dbc declareren.

Transparantie

5. Een zorgaanbieder heeft verplichtingen als het gaat om transparantie richting de patiënt. Zie hiervoor de beleidsregel ‘Transparantie zorgaanbieders’.