DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2018

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Validatiebepalingen

Uw administratieve organisatie is zo ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten de dbc-registratie altijd op juistheid kunnen controleren.

Als zorgaanbieder neemt u in de registratie- en declaratiesoftware een validatiemodule op. De specificaties hiervoor staan in het document ‘Toelichting validatieregels ggz’, te downloaden via de website Werken met dbc's. U gebruikt deze module om de betrouwbaarheid van dbc's te toetsen en de juistheid van de registratie na te gaan. Deze verificatie gebeurt op basis van bronbestanden.

Afdrukken