Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2018

Dbc-systematiek

Dbc staat voor diagnose-behandelcombinatie. Een dbc omvat het traject van maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als deze zorg nodig heeft voor een bepaalde diagnose, vanaf het eerste contact bij een ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hieruit volgt. De dbc is de basis voor declaratie van de zorg bij de zorgverzekeraar of de patiënt.

Een dbc is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en/of verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Hieruit volgen een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestaties. Daaraan zijn weer maximumtarieven verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt deze jaarlijks vast.

De dbc-systematiek in de ggz werkt volgens een proces van registratie, validatie en afleiding. Voordat u gaat registreren, classificeert u de diagnose volgens het classificatiesysteem DSM-5. Het registreren zelf gebeurt nog in de voorganger hiervan: DSM-IV.

  • Registratie
    Het registratieproces start zodra een patiënt zich meldt met een zorgvraag. Op dat moment opent u meteen een zorgtraject. Dit zorgtraject volgt het zorgproces voor één primaire diagnose en bestaat uit een initiële dbc en eventueel één of meerdere vervolg-dbc′s. De openingsdatum van de initiële dbc is de datum waarop u de eerste patiëntgebonden activiteit uitvoert. Dit kan dus later zijn dan de start van het zorgtraject.
  • Validatie
    Als de dbc is afgesloten, volgt de validatie: de controle van de dbc op een volgens de Nadere regel Gespecialiseerde ggz goede en volledige registratie.
  • Afleiding
    Na de validatie volgt de afleiding naar een behandelprestatie / productgroep. Vervolgens stuurt u de dbc als onderdeel van de factuur bij de zorgverzekeraar of de patiënt. Daarnaast levert u de dbc-gegevens aan het dbc-informatiesysteem (DIS).