Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2018

Enkele belangrijke wijzigingen in 2018

Voor 2018 zijn de wijzigingen zo klein mogelijk gehouden. Hieronder noemen we de belangrijkste. Meer hierover leest u in de circulaire en in het wijzigingendocument bij de dbc-release op Werken met dbc's (zie de link rechts op deze pagina).

Beroepen

Ook ondersteunende beroepen kunnen de tijd schrijven die zij aan de behandeling besteden. Dit maakt hun tijd zichtbaar in de geregistreerde zorg. Hun tijd telt nog niet mee in de afleiding naar de te declareren zorg. De NZa neemt de geregistreerde tijdgegevens wel mee in de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging van de ggz. De invoering daarvan is gepland per 2020.

Tarieven

De NZa heeft de tarieven voor 2018 geïndexeerd.