DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2018

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Zorgtypen bij een initiële dbc

Hieronder staan de mogelijke zorgtypen van een initiële dbc. U mag slechts één zorgtype selecteren. Zijn er meerdere zorgtypen van toepassing? Selecteer dan het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.

! Let op: Is er sprake van Bemoeizorg (109) of een Rechterlijke machtiging op basis van de wet Bopz (111 of 116)? Selecteer dan altijd dit zorgtype, ook al komt een ander zorgtype ook in aanmerking.

 • Reguliere zorg – 101
  U kiest dit zorgtype bij patiënten met een nieuwe zorgvraag die vanuit de eerste lijn, door bijvoorbeeld de huisarts of een collega-specialist, zijn doorverwezen.
 • Second opinion – 106
  Dit is de herbeoordeling van een zorgvraag en het bijbehorende advies van een andere zorgaanbieder. U neemt de behandeling niet over en heeft doorgaans een beperkt aantal contacten met de patiënt. U moet minimaal één diagnostische activiteit registreren. Een dbc met dit zorgtype mag niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten.
 • Zorg op basis van tertiaire verwijzing – 107
  Hier gaat het om een patiënt met een nieuwe zorgvraag die u ziet op basis van een erkende doorverwijzing uit een andere zorginstelling, omdat deze instelling niet de vereiste kennis, ervaring en/of behandelfaciliteiten voor die zorgvraag bezit.
 • Langdurig periodieke controle (bij overname) – 108
  Er is sprake van een meerjarig zorgtraject waarbij u de patiënt tenminste eenmaal per jaar ter controle ziet, terwijl de initiële behandeling is afgerond.

! Let op: U kunt dit zorgtype alleen bij een initiële dbc registreren als u de patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder en er sprake is van langdurige periodieke controle.

 • Bemoeizorg – 109
  U kiest dit zorgtype als bemoeizorg de aanleiding is voor het starten van de dbc. Activiteiten die onder bemoeizorg vallen (voortraject; aanleiding van zorg; nog geen zorgvraag en zorgvrager) behoren niet tot de geneeskundige ggz en vallen dus niet onder de dbc-systematiek.
 • Rechterlijke machtiging (rm) – 110
  Bij dit zorgtype is sprake van gedwongen opname in het kader van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrsiche ziekenhuizen (Bopz). Dbc’s met zorgtype rm bevatten verblijfsdagen met overnachting en een activiteit door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

! Let op: Een rechterlijke machtiging voor iemand in detentie die tijdelijk wordt opgenomen in een ggz-instelling, valt onder het strafrecht en dus onder de systematiek voor forensische zorg (dbbc-systematiek).

 • Inbewaringstelling (ibs) – 111
  Bij het zorgtype ibs is sprake van gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. Dbc’s met zorgtype ibs bevatten verblijfsdagen met overnachting en een activiteit door een beroep uit de beroepencluster ‘medische beroepen’. Het instellingstype 'zelfstandig gevestigde praktijken' mag geen activiteiten registreren.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden – 116
  Dit zorgtype is een variant op het zorgtype rm waarbij de patiënt  gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de voorwaarden van de rechter houdt. Dbc’s met zorgtype rm met voorwaarden hebben geen verblijfsdagen met overnachting en hebben wel een activiteit door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
   
 • Overgang vanuit de Jeugdwet - 147
  Kies voor dit zorgtype als een lopende behandeling bekostigd onder de Jeugwet voortgezet en bekostigd wordt onder de Zorgverzekeringswet. U opemt dan een nieuw zorgtraject en een nieuwe initiële dbc met dit zorgtype.
 • Uitzondering parallelliteit ect[152]
  U registreert dit zorgtype in de uitzonderingssituatie waarbij parallelliteit is toegestaan bij behandeling bij ect.
   
 • Uitzondering parallelliteit farmacotherapie [153]
  U registreert dit zorgtype in de uitzonderingssituatie waarbij parallelliteit is toegestaan bij behandeling bij farmacotherapie.
   
 • Uitzondering parallelliteit tijdelijk verblijf [154]
  U registreert dit zorgtype in de uitzonderingssituatie waarbij parallelliteit is toegestaan bij behandeling bij tijdelijk verblijf.
Afdrukken