Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Initiële dbc

Verwijderd zorgtype:

Toegevoegde zorgtypes:

Vervolg-dbc

Toegevoegde zorgtypes:

Parallelliteit

Er zijn drie uitzonderingen waarbij parallelliteit met dezelfde diagnosehoofdgroep tussen instellingen wel is toegestaan: bij ect, farmacotherapie en tijdelijk verblijf. Hiervoor bestaan aparte zorgtypes. Bij behandeling bij tijdelijk verblijf is het niet toegestaan een vervolg-dbc te openen.