Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Toelichting vooraf

Dit zijn de regels voor de dbc-registratie in 2019. Deze regels zijn bedoeld voor iedereen die in de gespecialiseerde ggz met dbc's werkt. De opzet van deze website volgt het proces van openen, typeren, registreren en sluiten van dbc's.

Als er inhoudelijke wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige jaar, ziet u boven de tekst een link naar een kort overzicht.

N.B. De inhoud van deze website is een speciaal voor webgebruik aangepaste instructie voor de dbc-registratie. De Nadere regel gespecialiseerde ggz van de NZa is altijd leidend. Raadpleeg daarom altijd ook deze regeling.

Tip: eerst meer weten over de dbc-systematiek in de ggz? Doe dan de gratis online leergang.