DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Diagnostiek en behandeling registreren: wat?

Binnen diagnostiek en behandeling registreert u activiteiten in het kader van pré-intake, diagnostiek, behandeling, begeleiding en/ of verpleging. U kunt hierop verschillende vormen van tijd registreren: direct of indirect patiëntgebonden tijd of indirect patiëntgebonden reistijd. Daarnaast kunt u algemeen indirecte tijd registreren voor bijvoorbeeld multidisciplinair overleg of verslaglegging. 

De registratie van diagnostiek- en behandelactiviteiten gebeurt in minuten.

! Let op: Bij het registreren van behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen ambulante en klinische zorgverlening.

! Let op: Niet-patiëntgebonden activiteiten mag u niet op een dbc registreren. Denk aan bijvoorbeeld scholing, algemene vergaderingen, intervisies, productontwikkeling of het lezen van vakliteratuur.

Afdrukken