Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Crisis registreren: wat?

Beschikbaarheidscomponent voor een 24-uurs crisisdienst

Deze verrichting vergoedt de kosten voor de beschikbaarheid van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor de behandelaren buiten kantooruren. U mag deze verrichting maar één keer per crisis-dbc registreren.

Crisisactiviteiten tijdens de crisisdienst

U registreert patiëntgebonden crisiscontacten op basis van tijdschrijven. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat welke activiteiten u mag registreren op een crisis-dbc. Zie ook de tabel hieronder.

Tabel: Te registreren crisisactiviteiten op een crisis-dbc

Onder de crisisactiviteit 'Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie' (zie de tabel) valt ook lichamelijk onderzoek om een somatische oorzaak van de crisis uit te sluiten.

Op een crisis-dbc met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' mag u geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) registreren. Als blijkt dat bij nader inzien toch een opname nodig is, wijzigt u het zorgtype voordat u de dbc sluit.

! Let op: Bij crisiszorg moet er altijd behandelcontact zijn. Een crisis-dbc met alleen indirecte tijd is niet mogelijk.