Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Samenvatting

Het hangt van de situatie af of activiteiten in een klinische setting geregistreerd mogen worden. De kosten van de zorg van sommige beroepen zitten namelijk al in het tarief van verblijf versleuteld.

24-uurs continuïteitszorg is de basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag voor de patiënt beschikbaar is. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd (in het kader van behandeling) tijdens het verblijf van een patiënt niet volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst. De inzet van deze beroepen is voor 100% verwerkt in het tarief van verblijf. Een instelling bepaalt zelf welke behandelaren deze zorg leveren en dus hun tijdsbesteding niet hoeven te registreren volgens de registratielijst

De registratie van zorg kent vier opeenvolgende stappen: openen , typeren , registreren en sluiten . In deze webstool houden wij deze volgorde aan.

Vanaf 2017 classificeert u  de dbc-diagnose in DSM-5. Daarna volgt een conversie van de DSM-5 diagnose naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog volgens DSM-IV plaats.

Binnen de ggz bestaan voor volwassenen verschillende circuits:

  • Volwassenen lang
  • Volwassenen kort
  • Ouderen
  • Verslavingszorg
  • Forensische volwassenen in strafrechtelijk kader

Bij het openen van een dbc kiest men uit één van bovenstaande circuits.