Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verblijf registreren: wat?

De registratie van verblijf kent een onderscheid tussen:

U registreert verblijf op basis van dagen aanwezigheid. Dagen waarop de patiënt afwezig is, mag u dus niet als verblijf registreren.

Medische noodzaak

U meldt in het behandeldossier welke keuzes gemaakt zijn bij het: 

  • inschalen van de patiënt op een prestatie van verblijf;
  • herbeoordelen bij een gewijzigde zorgvraag;
  • al dan niet beëindigen van het verblijf van de patiënt.

Het herbeoordelen van de patiënt gaat over het mogelijk op- en afschalen van de zorg of het wijzigen van afspraken over verlof of beveiliging.

Beveiligde setting

Voor verblijf in een beveiligde setting registreert u deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2 of 3. Deze niveaus komen overeen met die in de forensische zorg. Voorwaarde is dat u een gesloten gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg exploiteert en zorg levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder moeten tevoren (tijdens de contractering) afspraken maken.

Keuze deelprestatie verblijf

Op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt is één van de acht prestaties van verblijf van toepassing.

Registratiedatum

Elke verblijfsdag heeft een unieke registratiedatum. U mag dus niet aan het einde van de looptijd van de dbc de verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code registreren.