Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Samenvatting

Bij het sluiten registreert u een van de volgende zeven redenen:

 • Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar.
 • Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen.
 • In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld.
 • Na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang.
 • Vanwege openen vervolg-dbc.
 • Vanwege overgang naar andere bekostiging.
 • Vanwege overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw).

U sluit een dbc als:

 • De situatie van de patiënt verandert waardoor u de behandeling niet kunt voortzetten.
 • De patiënt is doorverwezen.
 • De patiënt is uitbehandeld.
 • De patiënt niet in zorg komt na pre-intake, intake of diagnostiek.
 • De maximale looptijd van de dbc is bereikt.
 • De bekostigingssystematiek van de behandeling wijzigt.