DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten dbc: wanneer?

U sluit de dbc in de volgende gevallen:

Sluitreden 1: als de situatie van de patiënt verandert

De volgende situaties zijn mogelijk:

  • De patiënt is overleden. Dan sluit u de dbc op de dag van overlijden. Na deze datum mag u geen activiteiten meer registreren.
  • De patiënt is verhuisd en niet bereid om te reizen voor de behandeling.
  • De patiënt is langdurig niet komen opdagen.
  • De patiënt heeft 365 dagen geen zorg ontvangen.

Sluitreden 2: de patient is doorverwezen

Als u de patient voor de behandeling van een primaire diagnose terugverwijst of doorverwijst naar een andere zorgaanbieder.

Sluitreden 3: de patient is uitbehandeld

Als u samen met de patient besluit dat het behandeltraject voor de primaire diagnose is beeindigd.

Sluitreden 5: (voortijdig) zonder diagnoseclassificatie en behandelactiviteiten

Als een patient na de pre-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Dat kan ook zonder diagnoseclassificatie.

Sluitreden 9: bereiken van de maximale looptijd

Als de behandeling na 365 dagen nog niet klaar is. Aansluitend opent u een vervolg-dbc met een van de volgende zorgtypen:

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

! Let op: Een dbc met zorgtype 'second opinion' (106) hoeft niet 365 dagen open staan als een andere behandelaar de behandeling na de second opinion overneemt. In dit geval sluit u de initiele dbc met zorgtype 'second opinion' en vervolgt u met een dbc met een van bovenstaande zorgtypen.

Sluitreden 10: zorg gaat naar andere bekostiging

Als de behandeling stopt vanwege de overgang naar een andere bekostiging - zoals Wlz of forensische zorg - en u verwacht dat u de behandeling niet later voortzet in de gespecialiseerde ggz. Als u die voortzetting wel verwacht, dan blijft de dbc openstaan.

Sluitreden 19: overgang naar zzp-systematiek binnen Zvw.

Als de patiënt langer dan 365 dagen aaneengesloten verblijft. De bekostiging gaat dan over naar zzp’s.

Een zorgtraject sluiten

U sluit het zorgtraject als een patiënt 365 dagen niet in zorg is geweest, dus 365 dagen na sluitingsdatum van de laatste dbc. 

Afdrukken