Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Sluiten dbc: wat?

Vóór het sluiten controleert u de dbc op de volgende punten:

  • De dbc is ingevuld volgens de Nadere regel gespecialiseerde ggz.
  • De dbc bevat de juiste informatie.
  • De typering is juist en volledig ingevuld.
  • De diagnose is juist ingevuld (bij sluitreden 5 niet nodig).
  • De GAF-score is ingevuld.

Als deze punten niet of niet correct zijn, mag u de dbc niet sluiten.

Bij het sluiten geeft u de sluitreden op. Hieronder staan de mogelijkheden:

Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
5 Na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang
9 Vanwege openen vervolg-dbc
10 Vanwege overgang naar andere bekostiging
19 Vanwege overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw)


Lees hier meer over de afsluitredenen.