Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Wijzigingen in 2019

Voor 2019 zijn net als in 2018 de wijzigingen zo klein mogelijk gehouden. Meer hierover leest u in de circulaire van 19a en van 19b en in de wijzigingendocumenten bij de dbc-release . Hieronder een overzicht:

Dagbesteding en geneeskundige begeleiding

De omschrijvingen van twee activiteiten zijn aangepast:

  • Ondersteunend begeleidingscontact is nu ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting.
  • Activerend begeleidingscontact is nu geneeskundig begeleidingscontact.

Verblijf met rechtvaardigingsgrond

In uitzonderlijke situaties kan verblijf tijdelijk worden voortgezet als het niet meer medisch noodzakelijk is. In 2018 is hiervoor de prestatie Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) toegevoegd aan de dbc-systematiek. Vanaf 2019 is een soortgelijke prestatie ook beschikbaar voor de zzp-systematiek: een zzp-ggz b vmr. Deze kent twee varianten: in- en exclusief dagbesteding.

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma

Per 2019 is een toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma beschikbaar. Deze toeslag is alleen mogelijk met de deelprestatie verblijf D en met een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Verblijfsprestatie H

In de verblijfsprestatie H (hic) is een extra beveiligde kamer (ebk) geen declaratievereiste meer. Wel moet zo nodig opgeschaald kunnen worden naar een prikkelarme intensieve begeleidingsruimte.

Beveiligde ggz

Beveiligde verblijfszorg in de ggz is vanaf 2019 afzonderlijk zichtbaar in het declaratieproces dankzij de nieuwe verblijfsprestaties A t/m G met beveiligingsniveau 2 of 3.

Crisiszorg

In 2019 is de voorwaarde van de 24/7 beschikbaarheid niet meer gekoppeld aan de crisis-dbc, maar aan de beschikbaarheidscomponent. Zorgaanbieders die crisiszorg leveren maar geen 24/7 beschikbaarheid hebben, kunnen nu dus ook crisis-dbc’s declareren. Zij kunnen alleen geen beschikbaarheidscomponent declareren.

Conversie DSM-5

De conversietabel van DSM-5-diagnoses naar DSM-IV-diagnoses is op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is het toevoegen van jeugddiagnoses die ook kunnen voorkomen bij volwassenen.