Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Reikwijdte

Deze regels zijn van toepassing op de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz), die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. De regels gelden voor handelingen door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.