Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2019

Toegankelijkheid website

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 . De NZa volgt deze eisen.

Op deze website staat nog een aantal pdf-documenten met tabellen. Als deze voor u niet toegankelijk blijken, neem dan contact met ons op via webredactie@nza.nl . Dan zorgen wij ervoor dat u een voor u toegankelijke versie krijgt.

Suggesties of een inhoudelijke vraag?

Mist u iets op deze website of heeft u suggesties hoe wij deze site verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl .

Heeft u een inhoudelijke vraag over een van onze documenten, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum .