DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject

Er kan sprake zijn van een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject en een crisis-dbc. De diagnosen hiervan mogen overeenkomen. 

Parallelle reguliere zorgtrajecten en crisis

Afdrukken