DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Typeren dbc: wat?

Het typeren van een dbc bestaat uit de volgende onderdelen: het vastleggen van de identificatiegegevens en het zorgtype en het classificeren van de (primaire) diagnose van de patiënt.

Afdrukken