DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Diagnoseclassificatie

Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. Als regiebehandelaar voert u de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Voor de registratie en bekostiging is echter een diagnose volgens DSM-IV-TR nodig. U registreert daarom ook conform DSM-IV-TR.

U registreert de diagnose op op vijf assen. De registratie gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij ICD-9-CM.

Afdrukken