DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Identificatiegegevens

Het eerste onderdeel van de typering is het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt. Welke gegevens u moet invullen (bij een initiële dbc), is gebaseerd op de minimale dataset (mds). Dit zijn de volgende gegevens:

  • naam patiënt
  • geboortedatum
  • geslacht
  • postcode (wijkcode)
  • burgerservicenummer (BSN)
  • unieke identificatie zorgverzekeraar (conform het UZOVI-register)
Afdrukken