DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Zorgtype

Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van het zorgtype, oftewel de aanleiding tot zorg.  De regiebehandelaar heeft de keuze uit de volgende zorgtypen: 

Initiële dbc

 • 101 Reguliere zorg
 • 106 Second opinion-dbc
 • 107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
 • 108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
 • 109 Bemoeizorg
 • 110 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 111 Inbewaringstelling (ibs)
 • 116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
 • 147 Overgang vanuit de Jeugdwet
 • 152 Uitzondering parallelliteit ect
 • 153 Uitzondering parallelliteit farmacotherapie
 • 154 Uitzondering parallelliteit tijdelijk verblijf

Vervolg-dbc

 • 201 (Langdurig periodieke) controle
 • 202 Voortgezette behandeling
 • 203 Uitloop
 • 204 Exacerbatie/recidive
 • 205 Bemoeizorg
 • 206 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
 • 252 Uitzondering parallelliteit ect
 • 253 Uitzondering parallelliteit farmacotherapie

We lichten deze zorgtypen verderop toe.

In het systeem worden enkele zorgtypen geanonimiseerd, zodat de verzekeraar geen inzicht heeft in de specifieke zorgproblematiek van de patiënt.

Afdrukken