DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Zorgtypen bij een vervolg-dbc

Hieronder staan alle mogelijke zorgtypen voor een vervolg-dbc. De regiebehandelaar mag slechts één zorgtype selecteren. Zijn er meerdere zorgtypen van toepassing? Selecteer dan het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.

! Let op: Is er sprake van Bemoeizorg (205) of een Rechterlijke machtiging op basis van de wet Bopz (206 of 211)? Selecteer dan altijd dit zorgtype, ook al komt een ander zorgtype ook in aanmerking.

 • (Langdurig periodieke) controle – 201
  U kiest dit zorgtype als u de patiënt ten minste eenmaal per jaar ter controle ziet nadat de initiële behandeling is afgerond.
 • Voortgezette behandeling – 202
  Dit zorgtype is van toepassing als een behandeling voor een bepaalde diagnose langer dan 365 dagen duurt. 
 • Uitloop – 203
  U kiest dit zorgtype als een behandeling door omstandigheden (zoals wachtlijsten) onverwacht langer duurt dan 365 dagen. 
 • Exacerbatie/recidive – 204
  Dit zorgtype is bedoeld voor patiënten die binnen 365 dagen na het sluiten van de dbc voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komen bij dezelfde zorgaanbieder. Het gaat hier dus om een terugval. 
 • Bemoeizorg – 205
  U kiest dit zorgtype als bemoeizorg de aanleiding is voor het starten van de dbc. Activiteiten die onder bemoeizorg vallen (voortraject; aanleiding van zorg; nog geen zorgvraag en zorgvrager) behoren niet tot de geneeskundige ggz en vallen dus niet onder de dbc-systematiek.
 • Rechterlijke machtiging (rm) – 206
  Bij dit zorgtype is sprake van gedwongen opname in het kader van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrsiche ziekenhuizen (Bopz). Dbc’s met zorgtype rm bevatten verblijfsdagen met overnachting en een activiteit door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

! Let op: Een rechterlijke machtiging voor iemand in detentie die tijdelijk wordt opgenomen in een ggz-instelling, valt onder het strafrecht en daarmee onder de systematiek voor forensische zorg (dbbc-systematiek).

 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden – 211
  In deze variant op het zorgtype rm kan de patiënt gedwongen opname voorkomen als hij/zij zich aan de voorwaarden van de rechter houdt. Dbc’s met zorgtype rm met voorwaarden hebben geen verblijfsdagen met overnachting, maar wel een activiteit door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
   
 • Uitzondering parallelliteit ect - 252
  U registreert dit zorgtype in de uitzonderingssituatie waarbij parallelliteit is toegestaan bij behandeling bij ect.
   
 • Uitzondering parallelliteit farmacotherapie - 253
  Dit zorgtype is van toepassing in de uitzonderingssituatie waarbij parallelliteit is toegestaan bij behandeling bij farmacotherapie.
Afdrukken