Gegevens anonimiseren

Zorgtypen die verband houden met een rechterlijke uitspraak staan niet op de declaratie aan de verzekeraars. De zorgtypen Rechterlijke machtiging (rm), Rechterlijke machtiging met voorwaarden en Inbewaringstelling (ibs) worden bij het afleiden van de prestatiecode geanonimiseerd.