Pré-intake

Op deze activiteit schrijft u indirect patiëntgebonden tijd die u besteedt aan patiënten vóór de intake. Op pré-intake kunt u alleen indirect patiëntgebonden tijd registreren. Omdat er altijd directe tijd in een dbc geregistreerd moet zijn, is het niet mogelijk een dbc te hebben met alleen pré-intake.

Onder pré-intake mag u geen activiteiten in het kader van openbare ggz of preventie schrijven.

Het is mogelijk dat een dbc met alleen pré-intake niet leidt tot een vervolgtraject en dus geen typering krijgt. Dan sluit u de dbc met reden van sluiten: pré-intake, intake of diagnostiek. Voorbeelden: een patiënt proberen te bereiken voor een eerste afspraak of overleg met de verwijzer over de geschiktheid voor verwijzing van een potentiële patiënt.