Verpleging

Werkzaamheden die verpleegkundigen verrichten in het kader van geneeskundige zorg behoren tot de prestatie geneeskundige zorg. Verpleging kan een onderdeel zijn van verblijf. Ook is verpleging als afzonderlijke prestatie mogelijk bij medisch-specialistische zorg zonder verblijf.