Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

In 2019 is de voorwaarde van de 24/7 beschikbaarheid niet meer gekoppeld aan de crisis-dbc, maar aan de beschikbaarheidscomponent. Dit betekent dat zorgaanbieders die acute psychiatrische hulpverlening leveren volgens de definitie van deze zorg, maar die geen 24/7 beschikbaarheid hebben, vanaf 2019 ook crisis-dbc’s kunnen declareren.