Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Een crisisdienst hoeft vanaf 2019 geen 24/7-beschikbaarheid te bieden.