Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Crisisdiensten hoeven vanaf 2019 geen 24-uursdienst meer te hebben om crisis-dbc's te kunnen registreren.