Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma toegevoegd als mogelijke deelprestatie.